Vybrana sutaz: 1. kolo KATSUDO OPEN LIGY SZKB

Miesto: Športová hala Mier, Bardejov,Mlynská 1, 085 01 Bardejov (vedľa Hyprenovy)
Rozvrh: 08.11.2014
Usporiadatel: Edymax Kick box club Bardejov
Registracia do: 07.11.2014 00:00:00
Kontakt: +421915753398 -> onuscak@kickboxing.sk ->
Discipliny: PF, LC, KL- kadetov, LC, KL, FC a K1 Rules - seniorov
Plny popis: Diciplíny:  - pointfighting, light contact, kick light  - kadetov (narodení 14.9.1999 a mladší)                          
                -  light contact, kick light, full contact a K 1 Rules - seniorov (narodení 15.9.1999 a starší) 
                - v zmysle Súťažného poriadku SZKB 2014-2015  a pravidiel SZKB (WAKO)

Podmienky štartu:  - platná lekárska prehliadka nie staršia ako rok (platí pre všetkých pretekárov)

                               - platný športový pas SZKB a členská známka SZKB na rok 2014 (členovia SZKB)

                               - povinná výstroj : v zmysle pravidiel SZKB

                               - pre pretekárov FC a K1 mladších ako 18 rokov – reverz - súhlas rodičov

                               - po ukončení váženia tréner svojím podpisom na prezentačnej listine zodpovedá za vekové      

                                 a váhové kategórie bez možnosti zmien

Hlavný rozhodca:  nominuje predseda rozhodcovskej komisie SZKB (RK SZKB)  +  rozhodcovský zbor

Tip na ubytovanie: Školský internát pri SPŠ v Bardejove

                              Ul. sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
                              Tel.: 054/472 25 58, 0907 078 080, 0903 848 537
                              Cena: 7,50  eur/noc, rezervácia maximálne do 01.11.2014

 

 

Upozornenie: Usporiadatelia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za telesné ani materiálne škody Vzniknuté pred, počas a po skončení akcie.                        Účastníci štartujú na vlastné riziko!
Info o registracii: Online registrácia www.sk.kickboxing.com.hr do 6.11.2014 do 22.00
Poplatok:

Individuálny štart v jednej disciplíne: 
       - 5 €,  ďalší štart + 5 € (členovia SZKB)

       - kadeti len 5€ i viacnásobný štart

       - 10€,  ďalší štart + 5€ (nečlenovia SZKB)

Rozvrh sutaze: Prezentácia a váženie: Sobota – 08.11. 2014 v hale - 07.00 – 08.30 hod.

Váženie len v deň ťaže: od 7.00 - 8.30 hod.

Losovanie a porada trénerov: do 9.00 hod.

Nástup a otvorenie súťaže: 9.00 hod.
Začiatok zápasov: 9.30 hod.
Cislo pretekarov v boji: 227
Pocet klubov v zapase: 17
Pocet krajin v zapase: 2
Celkove cislo klubov: 17
Celkovy počet krajin: 2