Vybrana sutaz: 2. kolo OPEN LIGY SZKB v KICKBOXE

Miesto: Športová hala, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Rozvrh: 02.04.2016
Usporiadatel: Športový kickbox klub Michalovce z poverenia Slovenského zväzu kickboxu
Registracia do: 31.03.2016 22:00:00
Kontakt: Ľuboš TAKÁČ – predseda klubu ->
Discipliny: light contact, kick light - kadetov,full contact - juniorov,point fighting open, light contact, kick light, low kick - seniorov
Plny popis:

Prezentácia a váženie           :  Sobota – 2.4.2016 v hale - 07.00 – 08.30 hod.

Losovanie a porada trénerov:                    do 09.00 hod. /účasť sa vyžaduje/

Porada rozhodcov:                                 08.45 – 09.15 hod. /účasť nutná/  
Nástup a otvorenie súťaže:                     09.30 hod. !!!
Začiatok zápasov:                                   10.00 hod.
Info o registracii:

Podmienky štartu     :  - platná lekárska prehliadka nie staršia ako rok (platí pre všetkých pretekárov)

                                - platný športový pas SZKB a členská známka SZKB na rok 2015 (členovia SZKB)

                                                - povinná výstroj : v zmysle pravidiel SZKB

- pre pretekárov v disciplínach full contact a low kick mladších ako 18 rokov – reverz - súhlas rodičov

                                                - po ukončení váženia tréner svojím podpisom na prezentačnej listine zodpovedá za vekové                                                        

                                                  a váhové kategórie bez možnosti zmien
Poplatok:

Štartovné                   : individuálny štart v jednej disciplíne:  5 €,  ďalší štart + 5 € (členovia SZKB)

 10€,  ďalší štart + 10€ (nečlenovia SZKB)

Rozvrh sutaze:
Cislo pretekarov v boji: 222
Pocet klubov v zapase: 22
Pocet krajin v zapase: 3
Celkove cislo klubov: 22
Celkovy počet krajin: 3