Vybrana sutaz: 3. kolo OPEN LIGY SZKB v kickboxe

Miesto: ŠH - ZŠ Sibírska, Sibírska 42 Prešov
Rozvrh: 26.04.2014
Usporiadatel: Kickboxing klub Panter Prešov v spolupráci so SLOVENSKÝM ZVÄZOM KICKBOXU
Registracia do: 24.04.2014 22:00:00
Kontakt: Jozef Kolozsy -> 0917 822 397
Discipliny: pointfighting, light contact, kick light kadetov, lowkick - juniori, pointfighting, light contact, kick light, full contact a K 1 Rules - seniorov
Plny popis:

Diciplíny: 
- pointfighting, light contact, kick light kadetov (narodení 15.9.1998 a mladší)

- low kick - juniori (narodení medzi 14.9.1998 a 16.9.1995)

-  pointfighting, light contact, kick light, full contact  a K 1 Rules - seniorov (narodení 14.9.1997 a starší)  

 v zmysle Súťažného poriadku SZKB 2014 a pravidiel SZKB (WAKO)

 (viď  www.slovak-kickboxing.sk )

 

Podmienky štartu :    - platná lekárska prehliadka nie staršia ako rok (platí pre všetkých pretekárov)

                                - platný športový pas SZKB a členská známka SZKB na rok 2014 (členovia SZKB)

                                - povinná výstroj : v zmysle pravidiel SZKB

                                - pre pretekárov FC, LK a K1 mladších ako 18 rokov – reverz - súhlas rodičov

                                - po ukončení váženia tréner svojím podpisom na prezentačnej listine zodpovedá za vekové a váhové kategórie bez možnosti zmien

 

Hlavný rozhodca   :  nominuje predseda rozhodcovskej komisie SZKB (RK SZKB)  +  rozhodcovský zbor

         
  Tip na ubytovanie
       : Hotel Polo - Karpatská 18/A, Prešov, Slovensko, Mobil: 0902 373 713                                                               
                                Hotel LINEAS s.r.o. Budovateľská 14,Prešov, recepcia: 051-7723325
Info o registracii: Online registrácia:  www.sk.kickboxing.com.hr (do 24.4.2014 – 22.00h.)
Poplatok:

: individuálny štart v jednej disciplíne:   5 €,  ďalší štart + 5 € (členovia SZKB)

: 10€,  ďalší štart + 5€ (nečlenovia SZKB)

Rozvrh sutaze:

 Prezentácia a váženie   :  Sobota – 26.apríla 2014 v hale - 07.00 – 08.30 hod.

 Porada trénerov             :  09.00 hod   / účast sa vyžaduje /

 Porada rozhodcov         :   08.00 – 08.30 hod. / účast nutná /

 Začiatok súťaže             :   09.30 hod. !!!

Cislo pretekarov v boji: 314
Pocet klubov v zapase: 14
Pocet krajin v zapase: 1
Celkove cislo klubov: 14
Celkovy počet krajin: 1