Vybrana sutaz: 3. kolo OPEN LIGY SZKB v kickboxe

Miesto: Mestská športová hala ARÉNA, Nám. Artézskych prameňov /Výstavisko/ Lučenec
Rozvrh: 01.10.2016
Usporiadatel: Slovenský zväz kickboxu
Registracia do: 01.10.2016 09:00:00
Kontakt: -> J.kolozsy@kickboxing.sk
Discipliny: PF, LC, KL- kadeti. LK- juniori. LC, KL, K1- seniori.
Plny popis:
Info o registracii: Podmienky súťaže:
-platná lekárska prehliadka (1 rok stará, všetci štartujúci)
-platný športový pas+známka 2016 (ćlenovia SZKB)
-povinná výstroj podľa pravidiel SZKB
-pri ringových disciplínach u pretekárov mladších ako 18 rokov povinný reverz (súhlas rodiča)
-po skončení váženia tréner zodpovedá svojím podpisom na prezentačnej listine za vekové a váhové kategórie, bez možnosti zmien.
Poplatok: Individuálny štart v jednej disciplíne: 5€ + 5€ ďalší štart členovia SZKB
10€ + 10€ ďalší štart nečlenovia SZKB
Rozvrh sutaze: Prezentácia a váženie- 7:00-8:30 Mestská športová hala ARÉNA
Porada rozhodcov- 8:45-9:15 (účasť nutná)
Porada trénerov- 9:00
Začiatok súťaže- 9:30
Cislo pretekarov v boji: 127
Pocet klubov v zapase: 12
Pocet krajin v zapase: 1
Celkove cislo klubov: 12
Celkovy počet krajin: 1