Vybrana sutaz: 3.kolo KATSUDO OPEN LIGY SZKB

Miesto: ŠH - ZŠ Sibírska, Sibírska 42 Prešov
Rozvrh: 21.03.2015
Usporiadatel: Kickboxing Klub Panter Prešov a Slovenský zväz kickboxu
Registracia do: 19.03.2015 22:00:00
Kontakt: Jozef Kolozsy - 0917 822 397 -> kolozsy@kickboxing.sk
Discipliny: pointfighting, light contact, kick light kadetov, light contact, kick light, full contact a K 1 Rules -
Plny popis:

Diciplíny                      : - pointfighting, light contact, kick light kadetov (narodení 14.9.1999 a mladší)

                                   :  - light contact, kick light, full contact  a K 1 Rules - seniorov (narodení                                                               15.9.1999 a starší)  

                                        v zmysle Súťažného poriadku SZKB 2014-15 a pravidiel SZKB (WAKO)

                                       (viď  www.slovak-kickboxing.sk )

Tip na ubytovanie         : Hotel Polo - Karpatská 18/A, Prešov, Slovensko, Mobil: 0902 373 713       
                      : Hotel LINEAS s.r.o. Budovateľská 14,Prešov, recepcia: 051-7723325

Upozornenie: Usporiadatelia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za telesné ani materiálne škodyVzniknuté pred, počas a po skončení akcie. Účastníci štartujú na vlastné riziko!!!

Info o registracii:

Podmienky štartu     :  - platná lekárska prehliadka nie staršia ako rok (platí pre všetkých pretekárov)

                                - platný športový pas SZKB a členská známka SZKB na rok 2015 (členovia SZKB)

                                                - povinná výstroj : v zmysle pravidiel SZKB

                                - pre pretekárov FC, a K1 mladších ako 18 rokov – reverz - súhlas rodičov

                                                - po ukončení váženia tréner svojím podpisom na prezentačnej listine zodpovedá za vekové                                                        

                                                  a váhové kategórie bez možnosti zmien

 

Hlavný rozhodca   :  nominuje predseda rozhodcovskej komisie SZKB (RK SZKB)
  +  rozhodcovský zbor

Pre úspešnú registráciu klubu je potrebné registračný formulár stiahnuť z web stránky SZKB – www.slovak-kickboxing.sk , kompletne vyplniť a zaslať elektronickou poštou ako prílohu na adresu: jkolozsy@kickboxing.sk  najneskôr 48 hodín pred začatím súťaže.


Online registrácia:  www.sk.kickboxing.com.hr (do 19.3.2015 – 22.00h.)
Poplatok:

Štartovné                   : individuálny štart v jednej disciplíne  :  5 €,  ďalší štart + 5 € (členovia SZKB)

                                                                                              : 10€,  ďalší štart + 5€ (nečlenovia SZKB)

 

Rozvrh sutaze:

Prezentácia a váženie   :  Sobota – 21.marca 2015 v hale - 07.00 – 08.30 hod.

Porada trénerov            :  09.00 hod   / účast sa vyžaduje /

Porada rozhodcov        :   08.00 – 08.30 hod. / účast nutná /

Začiatok súťaže           :   09.30 hod. !!!

Cislo pretekarov v boji: 277
Pocet klubov v zapase: 19
Pocet krajin v zapase: 3
Celkove cislo klubov: 19
Celkovy počet krajin: 3