Vybrana sutaz: SZKB Majstrovstvá SR v kickboxe 2014

Miesto: Športová aréna, SOŠ železničná, Palackého 14, Košice
Rozvrh: 13.06.2014 - 14.06.2014
Usporiadatel: Tatran Prešov KB team KOŠICE a Slovenský zväz kickboxu
Registracia do: 12.06.2014 23:45:00
Kontakt: +421915753398 -> onuscak@kickboxing.sk
Discipliny: - pointfighting, light contact, kick light kadetov, full contact a K1 Rules - juniori, pointfighting, light contact, kick light, full contact, low kick a K 1 Rules - seniorov
Plny popis:

Diciplíny : - pointfighting, light contact, kick light kadetov (narodení 15.9.1998 a mladší)

               : - full contact a K1 Rules - juniori (narodení medzi 14.9.1998 a 16.9.1995)

               :  -  pointfighting, light contact, kick light, full contact, low kick a K 1 Rules -   

                                         seniorov (narodení 14.9.1997 a starší)  

  v zmysle Súťažného poriadku SZKB 2014 a pravidiel SZKB (WAKO)

                                     Štart je povolený len v jednej váhovej kategórii vo všetkých disciplínách !

                                     Štart je povolený len v jednej vekovej kategórii v ringových diciplínach !

Štartovné                   : individuálny štart v jednej disciplíne:   5 €,  ďalší štart + 5 € (juniori, seniori)

                                                                                                  5 € - jednotné štartovné za všetky štarty (kadeti)

                                                                                                             

 

            Podmienky štartu     :  - platná lekárska prehliadka nie staršia ako rok (platí pre všetkých pretekárov)

                                - platný športový pas SZKB a členská známka SZKB na rok 2014 !!!

                                - povinná výstroj : v zmysle pravidiel SZKB

                                - pre pretekárov FC, LK a K1 mladších ako 18 rokov – reverz - súhlas rodičov

                                - po ukončení váženia tréner svojím podpisom na prezentačnej listine zodpovedá za vekové a váhové kategórie bez možnosti zmien                                                       

Hlavný rozhodca   :  nominuje predseda rozhodcovskej komisie SZKB (RK SZKB)  +  rozhodcovský zbor

Tip na ubytovanie  : Školský internát SOŠ železničná, Palackého 14, 04001 Košice (miesto turnaja) – cena     10€/osoba/noc – prihlášky do 10.júna 2014: Kontakt pre ubytovanie :  +421 (055) 6228363 - sekretariát riaditeľa školy

 

Upozornenie          : Usporiadatelia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za telesné ani materiálne škody

Vzniknuté pred, počas a po skončení akcie.   Účastníci štartujú na vlastné riziko!

Info o registracii:

      Online registrácia:  www.sk.kickboxing.com.hr (do 12.6.2014 – 22.00h.)

Poplatok:

Štartovné : individuálny štart v jednej disciplíne:   5 €,  ďalší štart + 5 € (juniori, seniori)

                                                                                                         5 € - jednotné štartovné za všetky štarty (kadeti)
Rozvrh sutaze:

 

Prezentácia a váženie   :      
Piatok –  13.júna 2014 – 16.00 – 18.00 hod. – Budokan, Watsonova 4, Košice

Sobota – 14.júna 2014  - 07.00 – 08.00 hod. – v športovej aréne SOŠ

 

Porada trénerov            :  08.45 hod   / účast sa vyžaduje /

Porada rozhodcov         :   08.00 – 08.30 hod. / účast nutná /

Začiatok súťaže            :   09.00 hod. !!!

         

Cislo pretekarov v boji: 338
Pocet klubov v zapase: 16
Pocet krajin v zapase: 1
Celkove cislo klubov: 16
Celkovy počet krajin: 1