Datum :21.01.2017
Miesto:Športová hala, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, KOŠICE
Discipliny:PF,LC,KL-kadeti (nar.do 1.9.2001) PF-OPEN,LC,KL-seniori (nar. od 1.9.2001)